adiunkt w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

Profil naukowy stanowiska wiąże się ze specjalnością naukową Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od kandydatów oczekuję się ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa, doświadczenia w obsłudze, prowadzeniu badań oraz analizie wyników otrzymywanych z wykorzystaniem urządzenia pt. system do pomiarów właściwości fizycznych firmy Quantum Design (PPMS). Wymagane jest minimum kilkuletnie doświadczenie dot. pracy na tym urządzeniu. Ponadto od kandydatów wymagane jest prowadzenie badań naukowych w obszarze charakteryzacji materiałów magnetycznie miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów o strukturze amorficznej lub nanokrystalicznej. Ponadto wymagane są umiejętności posługiwania się technikami badawczymi pozwalającymi na charakteryzowanie i analizowanie materiałów magnetycznie miękkich oraz materiałów magnetokalorycznych. Koniecznym jest posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami, umiejętność pracy w zespole badawczym oraz doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych.

Dokumenty należy składać w Warszawie, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 pok. 206, tel. 22 849 02 22, e-mail: wim@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Dziekan WIM PW, tel. 22 849 02 22.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.