asystent

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydat powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu mikrobiologii, biologii i biotechnologii środowiska jak i biologii molekularnej oraz doświadczenie w pracy w laboratorium. 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.10.2022r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).
Pełna treść konkursu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: https://bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Instalacji-Budowlanych-Hydrotechniki-i-Inzynierii-Srodowiska23

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.