Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska

ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
realizowanie na zaawansowanym poziomie badań umożliwiających uzyskanie w przyszłości stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry/Zakładu,
znajomość oprogramowania do zarządzania projektami;
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, w tym projektami B+R lub IT potwierdzona publikacjami w czasopismach/innych publikacjach z listy MEiN;
umiejętność kierowania projektami B+R lub IT, potwierdzoną realizowanymi projektami w nauce lub praktyce gospodarczej;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć zdalnych.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85 pok. 137, 02-524 Warszawa, tel. 22 849 94 43, mail: sekretariat.wz@pw.edu.pl, poniedziałek-piątek godz. 10-14 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Bliższych informacji udziela: Iwona Dobrzyńska, tel. 22 234 86 10, mail: Iwona.Dobrzynska@pw.edu.pl  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 07.05.2021

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Zarzadzania18