Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Socjologii
Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN WYDZIAŁU SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ogłasza konkurs na zatrudnienie dwóch osób na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo dydaktycznych) w wymiarze całego etatu

INSTYTUCJA: Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (dwa pełne etaty; od 01.10.2021 do 30.09.2023)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 1 kwietnia 2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3 maja 2021

LINK DO STRONY: http://www.uw.edu.pl/kategoria-praca/konkursy-na-stanowiska-

nauczycieli-akademickich/

SŁOWA KLUCZOWE: metodologia badań ilościowych, cyfrowe metody badań społecznych