Asystent (badawczo – dydaktyczny)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się:

  • wykształcenia wyższego;
  • biegłej znajomości zagadnień z zakresów cyfrowego przetwarzania sygnałów, techniki mikroprocesorowej;
  • dobrej znajomości podstaw radiolokacji i przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych;
  • dobrej znajomości środowiska Matlab/Octave oraz języka C;
  • umiejętności pracy w zespole;
  • znajomości języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Pożądane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z dziedziny techniki mikroprocesorowej i systemów wbudowanych.

dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 217, 00–665 Warszawa, tel. (+48 22) 234–77–44, e-mail: praca@ise.pw.edu.pl lub malgorzata.drobny@pw.edu.pl z dopiskiem: „Asystent (badawczo-dydaktyczny) – Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.11.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów , tel.: (+48 22) 234–74–76, e-mail: Marek.Nalecz@pw.edu.pl