ASYSTENT do Katedry Ekonomii

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA do Katedry Ekonomii

Nr ref.: 18/NAUKA/KE/20

Zadania realizowane na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
 • mile widziane wykształcenie w dziedzinie teorii ekonomii,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów lub szkoleń itp.
 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • zainteresowania badawcze,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy realizacji projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.
 • mile widziana umiejętność wykorzystania ekonometrii i informatyki w pracach badawczych,
 • mile widziane doświadczenie obsługi informatycznej i statystycznej prac badawczych i dydaktycznych,
 • mile widziane doświadczenia zawodowe w instytucji finansowej lub przedsiębiorstwie w zakresie ekonomii lub finansów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2,
 • sumienność, samodzielność myślenia, analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • kreatywność, otwartość na współprace, komunikatywność,
 • motywacja/chęć do łączenia działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz ALK,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.03.2021r. lub 01.09.2021r.
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Asystenta. 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 
Pana prof. dr hab. Adama Nogi na adres mailowy: anoga@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • certyfikatu językowego lub ewentualnie oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (dokument opcjonalny, wymagany jeśli język angielski nie jest językiem ojczystym kandydata), 
 • certyfikatu językowego lub ewentualnie oświadczenia o znajomości języka polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (dokument opcjonalny, wymagany jeśli język polski nie jest językiem ojczystym kandydata), 
 • formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony internetowej Akademii Leona Koźmińskiego w zakładce Praca na uczelni),

do dnia 13.02.2021 r. na adres mailowy: hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl

W tytule należy podać numer referencyjny ogłoszenia.

W okresie pandemii, prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na podany adres mailowy.

Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.