Asystent dydaktyczny

Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent dydaktyczny 

w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 – 6/2021