Adiunkt dydaktyczny w Katedrze Pielęgniarstwa (3_4 etatu)

Wydział Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

– prowadzenie wykładów z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego, patologii,
mikrobiologii i parazytologii, farmakologii,
– zaangażowanie w prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Katedry, Wydziału i Uczelni,
dyspozycyjność; udział w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub
dydaktycznych, konferencji naukowo-szkoleniowych,
– znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wr@awf.edu.pl