starszy wykładowca (nauki prawne)

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
  • Typ zatrudnienia: Część etatu, Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
zatrudni na stanowisku:

Pracownik naukowo-dydaktyczny – starszy wykładowca w Katedrze Turystyki / Katedrze Prawa

Od kandydata oczekujemy:

·        Spełnienia warunków określonych w art. 113 i 118 ust. 1 ustawy  z  dnia  20lipca  2018r.  Prawo  o  szkolnictwie wyższymi  nauce,

·        Wykształcenia: stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne

·        Doświadczenia w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych na  uczelni  w  zakresie nauki prawne, min. 5 lat;

·        Znajomości obsługi platform do pracy zdalnej –w szczególności środowiska Google Workpalce (Classroom, Meet);

·        Doświadczenia praktycznego zdobytego poza uczelnią;

·        Dyspozycyjności  do  realizacji  zajęć  dydaktycznych  w  dni  powszednie  oraz w weekendy;

·        Podjęcia zatrudnienia  w  uczelni  jako  podstawowym  miejscu  pracy  w  rozumieniu ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

·        Biegłej znajomość języka polskiego. 

Mile widziane:

·        Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć – poziom biegłości min. B2;

·        Udokumentowany dorobek naukowy  z ostatnich 3 lat;

Forma zatrudnienia:        umowa o dzieło/umowa o pracę
Wymiar czasu pracy:       ½ etatu / pełny etat

Kandydatów prosimy o przesłanie cv (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji) oraz kopii dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie i doświadczenie na adres e-mail:

sekretariatrektora@wstijo.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert:   30 czerwca 2020 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatrektora@wstijo.edu.pl