Starszy wykładowca w Katedrze Filologii

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
 • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
zatrudni na stanowisku:

Pracownik naukowo-dydaktyczny – starszy wykładowca w Katedrze Filologii

Od kandydata oczekujemy:

 • spełnienia warunków określonych w art. 113 i 118 ust. 1 ustawy  z  dnia  20lipca  2018r.  Prawo  o  szkolnictwie wyższymi  nauce,
 • wykształcenia:
  • Stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie językoznawstwa,
  • praca doktorska z zakresu dydaktyki języków obcych,
  • Studia magisterskie na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana (z językiem angielskim jako pierwszym)
 • kilkuletniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim,

 • udokumentowanego dorobku naukowego (publikacje, udział w konferencjach i szkoleniach w zakresie dydaktyki języków obcych w Polsce i za granicą),

 • doświadczenia organizacyjnego (organizacja konferencji, itp.),

 • gotowości podjęcia zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,

 • dyspozycyjności  do  realizacji  zajęć  dydaktycznych  w  dni  powszednie  oraz w weekendy

 • doświadczenia w nauczaniu zdalnym i online–w szczególności środowiska Google Workpalce (Classroom, Meet);

 • biegłej znajomość języka polskiego

Forma zatrudnienia:   umowa o dzieło / umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • Podanie o zatrudnienie
 • Życiorys zawodowy
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
 • Wykaz publikacji
 • Oświadczenie kandydata, że WSTiJO będzie pierwszym miejscem pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Kandydatów prosimy o przesłanie w/w dokumentów na adres e-mail:

sekretariatrektora@wstijo.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Termin składania ofert: 20 września 2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatrektora@wstijo.edu.pl