1 asystent

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

Kandydat powinien posiadać zainteresowania i osiągnięcia naukowe z zakresu epistemologii filozoficznej, wyniki dotyczące zagadnień epistemologicznych, sceptycyzmu, podmiotu zbiorowego, dydaktyki filozofii, literatury i historii filozofii polskiej. Pożądana jest także aktywność w realizacji naukowych projektów badawczych np. z NCN (jako kierownik), dorobek naukowy oraz działalność konferencyjna. Ponadto, kandydat powinien posiadać doświadczenie nauczyciela akademickiego na kierunku filozofia. Wskazane jest doświadczenie organizacyjne, np. w zakresie organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych oraz zarządzanie organizacją naukową. Asystent powinien także wykazać doświadczanie współpracy z oświatą z racji planowanych zajęć z dydaktyki filozofii.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wfch.uksw.edu.pl.