1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta; Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego; grupa  badawczo – dydaktyczna; dyscyplina –  nauki prawne; 1 etat ( czas  określony )

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl