1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

W ramach zatrudnienia pracownik będzie zobowiązany do realizacji badań naukowych w ramach Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Prowadzić też będzie zajęcia dydaktyczne z wybranych przedmiotów z zakresu biologii komórki, metod molekularnych w mikrobiologii, technik mikroskopowych. Oczekiwany jest aktywny udział pracownika w krajowych i zagranicznych badaniach naukowych, konferencjach naukowych oraz innych bieżących pracach Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW. Atutem przy rozstrzyganiu konkursu będzie znajomość zagadnień związanych z technikami mikroskopowymi, ekotoksykologią oraz analizami molekularnymi. Wymagane jest także doświadczenie publikacyjne i dydaktyczne w kształceniu studentów.

Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Mile widziana będzie biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; doświadczenie w aplikowaniu i kierowaniu projektami badawczymi, w tym grantów NCN, oraz doświadczenie w zakresie działalności organizacyjnej na uczelni.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.szydlowska@uksw.edu.pl