1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

kandydat na stanowisko adiunkta powinien:

–                     posiadać doktorat/habilitację w dyscyplinie archeologia,

–                     posiadać doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia terenowych badań, archeologicznych (minimum 12 miesięcy),

–                     mile widziane doświadczenie dydaktyczne,

–                     posiadać wiedzę i doświadczanie z zakresu implementacji nowoczesnych metod badań archeologicznych (laboratoryjnych i/lub terenowych),

–                     posiadać doświadczanie w pracy lub współpracy z muzeami i/lub urzędami konserwatorskimi popartą odpowiednią dokumentacją,

–                     posiadać w dorobku nie mniej niż dwie wysokopunktowowane publikację w czasopismach naukowych z zakresu archeologii i dyscyplin pokrewnych,

kierowanie grantami krajowymi lub zagranicznymi będzie ważnym atutem

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.rojczyk@uksw.edu.pl