1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

W ramach zatrudnienia pracownik będzie zobowiązany do realizacji badań naukowych w ramach Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Prowadzić też będzie zajęcia dydaktyczne z wybranych przedmiotów z zakresu różnych aspektów rozwoju ontogenetycznego człowieka i jego uwarunkowań. Do zadań pracownika będzie również udział w prowadzonych w Zakładzie Biologii Człowieka krajowych i zagranicznych badaniach naukowych, konferencjach naukowych oraz innych bieżących pracach Zakładu i Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW. Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Mile widziana będzie: biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; doświadczenie w aplikowaniu i kierowaniu projektami badawczymi w tym grantów NCN, grantów na zadanie badawcze w ramach wewnętrznego trybu konkursowego (tzw. grantach wewnętrznych uczelni), doświadczenie w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej w uczelni oraz czynny udział w konferencjach naukowych o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.szydlowska@uksw.edu.pl