2 stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

WNKS.1220-03/2022

 

                                    Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta

w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej

na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego

do objęcia dwa etaty z dniem 1 października 2022 roku

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
z dnia 20 lipca 2018 r.( Dz. U. z 2021.poz.478 ze zm.) i Statucie Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na etnologia@uw.edu.pl