adiunkt badawczy (post-doc)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w drugim pakiecie badawczym (WP2) projektu pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615).

Projekt PolkaNorski bada rozwój umiejętności językowych i wiedzy o świecie polsko-norweskich dzieci wielojęzycznych i ich jednojęzycznych rówieśników w Polsce i w Norwegii.

Celem projektu jest zbadanie związku między umiejętnościami językowymi dzieci oraz ich wiedzą o świecie a środowiskiem językowym, kulturowym i edukacyjnym, w którym dorastają. W czterech pakietach badawczych będą obserwowane wielojęzyczne polsko-norweskie dzieci oraz jednojęzyczne dzieci norweskie i polskie w wieku od 2 do 6 lat. 

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu konkursowym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dean@psych.uw.edu.pl