adiunkt

sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

(tematyka, oczekiwania, uwagi): stopień naukowy doktora nauk prawnych lub doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk społecznych, bardzo dobra znajomość problematyki prawa konstytucyjnego porównawczego i współczesnych systemów politycznych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Kandydat powinien posiadać udokumentowaną publikacjami wiedzę o możliwie szerokim spektrum zagadnień związanych ze wskazanej specjalności. Konieczna jest umiejętność prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w katedrze, doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl