Adiunkt

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Konkurs nr 1 na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Instytucie Ekonomii i Finansów WSE UKSW

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wse@uksw.edu.pl