Adiunkt (bad-dyd)

hr@swps.edu.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki.

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 800 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko: 

Adiunkt

w Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

pensum dydaktyczne: 240 godzin

Zadania na stanowisku:

 • Zadania badawcze: prowadzenie badań naukowych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Zadania dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, współpraca z ośrodkami zagranicznymi, doskonalenie kompetencji dydaktycznych;
 • Zadania organizacyjne: udział w organizacji procesu dydaktycznego, inicjowanie i rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (najpóźniej na dzień 30 września 2022 r.);
 • Dorobku naukowego i doświadczenia w zakresie organizacji i zarządzania;
 • Doświadczenia dydaktycznego  (minimum 1 rok);
 • Doświadczenia  w biznesie (mile widziane);
 • Doświadczenia w organizacji badań;
 • Doświadczenia organizacyjnego w zakresie wspomagania działalności jednostki naukowej lub dydaktycznej;
 • Gotowości do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Biegłej znajomości języka polskiego oraz biegłej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć oraz samodzielne pisanie publikacji w tym języku;
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego
 • Dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań;
 • kopia dokumentów poświadczających uzyskanie  stopnia naukowego doktora lub oświadczenie o planowanym terminie obrony rozprawy doktorskiej

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 40% oceny
 • osiągnięcia dydaktyczne – 30 % oceny
 • osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 30 % oceny
   

Wymagane dokumenty prosimy przesłać do 3 lipca 2022 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2022 roku.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2022 roku.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego link

Skład komisji konkursowej:

 • dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS- Członek komisji
 • dr Katarzyna Wojtkiewicz – Członek komisji
 • Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Regulaminie konkursu (procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Link do Regulaminu

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.