Adiunkt badawczo – dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie badawczej- dydaktycznej – dyscyplina: nauki o państwie i polityce) na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnpism@uw.edu.pl