Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych przedmiotów z grupy mechaniki konstrukcji.

Umiejętność świadomej obsługi zaawansowanych systemów MES (np. Abaqus, ANSYS) oraz umiejętność programowania procedur użytkownika w takich systemach; dobra znajomość inżynierskich programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji budowlanych (np. Autodesk Robot, Dlubal RFEM).

Gruntowna wiedza z zakresu oceny wpływów dynamicznych na budynki i ich użytkowników, umiejętność pomiaru drgań mechanicznych.

Wymienione należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Budowlanej, al. Armii Ludowej 16, Warszawa (tel.22 234 6556)  Bliższych informacji udziela:  Izabela Lachowicz, specjalista ds. administracyjnych IIB

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia  22.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Inzynierii-Ladowej7

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iib@il.pw.edu.pl