: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta ; Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej; grupa  badawczo-dydaktyczna; dyscyplina – nauki prawne; 1 etat (czas nieokreślony)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl