Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Instytucie Mikrobiologii Zakład Mikrobiologii Medycznej