Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta

Zakład Praw Człowiek

  grupa  badawczo – dydaktyczna

dyscyplina –  nauki prawne

1 etat ( czas  określony )

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl