Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs   na stanowisko adiunkta Katedra Prawa Konstytucyjnego, grupa badawczo-dydaktyczna, dyscyplina – nauki prawne, 1 etat (czas określony: 2 lata)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl