Adiunkt badawczy

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 28.05.2021

Zatrudnienie pełnoetatowe  projekcie badawczym FNP FIRST TEAM “Spatiotemporal photon correlation measurements for quantum metrology and super-resolution microscopy” na okres zgodny z terminem realizacji projektu (do 31.03.2023).

Zadaniem wybranego kandydata będzie doświadczalne wykorzystanie czasowo-przestrzennych korelacji fotonów w metrologii kwantowej i mikroskopii superrozdzielczej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać solidne doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie optyki (przynajmniej 4 publikacje, przynajmniej jedna pierwszo-autorska). Zaletą będzie doświadczenie w optyce doświadczalnej, szczególnie związane z obrazowaniem, zbieraniem i obróbką sygnałów, kształtowaniem frontu falowego, przetwarzaniem danych (obrazów).

            Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez FNP dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.

COMPETITION OPENING DATE: 28.05.2021

A full-time position, for a period consistent with the project implementation date (till 31.03.2021) in a  project “Spatiotemporal photon correlation measurements for quantum metrology and super-resolution microscopy” funded by the Foundation for Polish Science (FNP), Poland.

The main tasks of the successful candidate will be to carry out experimental works on spatiotemporal photon correlation measurements for quantum metrology and super-resolution microscopy.

 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

The requirements:

The candidate should have solid experience in laboratory work in the field of optics (at least 4 publications; at least one first author publication). Experience in experimental optics will be an advantage, especially related to imaging, wave front shaping, signal acquisition and processing, data (images) processing.

The candidate must meet the conditions established by the FNP for people employed in a post-doc type. In particular, the person employed in this position must have a doctoral degree obtained not earlier than 5 years before the year of employment in the project.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na radek.lapkiewicz@fuw.edu.pl