Adiunkt badawczy

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 28.05.2021

Zatrudnienie pełnoetatowe na 27 miesięcy od 1.10.2021 r. do 29.12.2023 r. w projekcie badawczym FNP TEAM-NET ”Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych”.

Głównym zadaniem kandydata wyłonionego w konkursie będą prace doświadczalne nad opracowaniem układu mikroskopowego do obrazowania komórek przy pomocy wymuszonego rozpraszania Ramana.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami FNP dla konkursów TEAM-NET.

 

COMPETITION OPENING DATE: 28.05.2021

Full-time positions (contract) for 27 months, strating from 1.10.2021 to 29.12.2023 within the research project FNP TEAM-NET ”A platform for fast, label-free imaging, identification and sorting of leukemic cell sub-types”.

The main tasks of the successful candidates will be to carry out experimental works on new Raman microscopy cell imaging system.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

The employment will take place in accordance with the regulations of the Foundation for Polish Science (FNP).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na Piotr.Wasylczyk@fuw.edu.pl