Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 15.07.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Planowane zatrudnienie zostanie zrealizowane w ramach projektu SHENG „Dynamika i rozszerzenia pętlowej grawitacji kwantowej” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Prace będą prowadzone w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Lewandowskiego.

Wymagania:

Oczekuje się, że kandydat będzie miał stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Od kandydata oczekuje się wiedzy na temat: kinematyki i dynamiki kanonicznej pętli kwantowej grawitacji (LQG) i zredukowanej kwantowo pętlowej grawitacji (QRLG), w tym kwantowego operatora więzów skalarnych  i   operatorów kwantowych efektywnych hamiltonianów, metod redukcji symetrii LQG, metod półklasycznych i efektywnych  hamiltonianów,  diagramatycznego   rachunku  splataczy kolorujących sieci spinowe.

COMPETITION OPENING DATE: 15.07.2021

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

The planed employment will be realized within the SHENG project “Dynamics and Extensions of Loop Quantum Gravity” financed by the National Science Center. The work will be carried out at the Institute of Theoretical Physics, at the Faculty of Physics of the University of Warsaw under the supervision of Prof. dr. hab. Jerzy Lewandowski. The employment period is 6 months. The starting date of the appointment is to be agreed on with the selected candidate but must be before the end of the calendar year 2021.

 

The requirements:

The candidate is required to have a thorough knowledge of the kinematics and dynamics of canonical loop quantum gravity (LQG) and quantum-reduced loop gravity (QRLG), including the quantum scalar constraint operator, physical Hamiltonian operators in deparametrized models of LQG and effective quantum Hamiltonian operators. The candidate should be familiar with semiclassical methods in LQG, including coherent intertwiners and coherent states defined on graphs. The candidate is also expected to be proficient in the methods of SU(2) recoupling theory, including diagrammatic techniques, and their applications to intertwiners and spin networks.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl