Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: około 8000 zł
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl