Adiunkt badawczy

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 28.04.2021

Stanowisko post-doc będzie związane z badaniami rozpraszania ramanowskiego w chalkogenkach metali przejściowych, które odbywają się w ramach dyscypliny naukowej nauki fizyczne. Praca doświadczalna będzie skoncentrowana na badaniu wpływu temperatury i ciśnienia hydrostatycznego na rozpraszanie ramanowskie w poszukiwaniu zjawisk rezonansowych.

Stanowisko jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS  (http://lasso.fuw.edu.pl/projekty.html). 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Wymagania:

Osoba kandydująca musi posiadać:

1.     stopień naukowy doktora fizyki lub fizyki chemicznej.

2.     doświadczenie w optycznej charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych, potwierdzone publikacjami w czasopismach naukowych.  Doświadczenie w spektroskopii ramanowskiej, pomiarach optycznych w funkcji temperatury i mikroskopowych technikach charakteryzacji optycznej nanostruktur półprzewodnikowych będzie dodatkowym atutem.

3.     umiejętność porozumiewania się w języku angielskim.

 

COMPETITION OPENING DATE: 28.04.2021

The position is related to the research on Raman scattering in transition metal chalcogenides, which are within the area of physical sciences.  The experimental work will be focused on the effect of temperature and hydrostatic pressure on Raman scattering processes in search for resonant effects.

The position is supported by the grant from the National Science Centre  within the OPUS  programme ( http://lasso.fuw.edu.pl/projekty.html). 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

The requirements:

The candidates must:

·       hold a PdH degree in physics or chemical physics,

·      be skilled in optical techniques of the solid state characterization, which are confirmed by publications in scientific journals. The track record in Raman spectroscopy, temperature-dependent optical measurements and optical microscopic techniques of low-dimensional nanostructures will be advantageous.

·       be able to communicate in English.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl