adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU 13.04.2022 r.

Rozwijanie metod pozwalających na poszukiwanie fundamentalnych ograniczeń na osiągalną precyzję w modelach metrologii kwantowej w obecności skorelowanego szumu oraz poszukiwaniem optymalnych protokołów zbliżających się do tych ograniczeń.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

COMPETITION OPENING DATE: April 13th, 2022

Study of fundamental bounds and optimal protocols in quantum metrology in presence of correlated noise models in optical and atomic systems both in single and multiparamter problems.

 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).