adiunkt badawczy

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Tematyka badawcza dotyczy określenia potencjału przeciwnowotworowego wybranych PS roślinnych oraz ich kombinacji z klasycznymi cytostatykami. Planowane badania obejmą ekstrakcję PS z wybranego materiału roślinnego:  Abelmoschus esculentus (okra), Ocimum sanctum (bazylia poświęcona), Zingiber officinale (imbir), Lycium barbarum (goja), Ginseng (żeń-szeń), Zizyphus Jujuba (jujuba pospolita), Astragalus lentiginosus (traganek) oraz Ginkgo biloba (miłorząb japoński), chociaż nie wyklucza się innych roślin. Następny etap obejmie kompleksowe badanie ich potencjału przeciwnowotworowego z zastosowaniem linii komórkowych reprezentujących różne typy raka. Przy wykorzystaniu prawidłowych linii komórkowych ocenimy selektywność działania badanych PS. Kolejny etap badań obejmie określenie rodzaju cytotoksycznego efektu kombinacji wytypowanych PS (o najwyższym indeksie selektywności w stosunku do badanych linii nowotworowych) z klasycznymi cytostatykami stosowanymi w klinice. Dla najbardziej rokujących kombinacji, badania zostaną poszerzone o określenie mechanizmu leżącego u podstaw obserwowanych interakcji synergistycznych. Badania te obejmą określenie sposobu śmierci komórki, wpływ na senescencję, progresję cyklu komórkowego, aktywację szlaków sygnałowych istotnych dla nowotworzenia i metastazy (na poziomie białka oraz transkryptu) oraz zdolność do adhezji i metastazy.

Od kandydata oczekuje się dużego doświadczenia w metodach ekstrakcji polisacharydów z materiałów roślinnych a także umiejętności ich oznaczania. Osoba aplikująca powinna również mieć doświadczenie w takich technikach biologii molekularnej jak: PCR, Western Blot, mikroskopia fluorescencyjna, cytometria przepływowa (badania apoptozy, cyklu komórkowego). Ważne jest również doświadczenie w pracy z hodowlami komórkowymi, w szczególności z liniami komórkowymi reprezentującymi raka piersi.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2022
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, dr hab., prof. uczelni Joanna Cieśla, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75 3, 00-662 Warszawa, pok. 305, tel.: (+48 22) 234- 5576, e-mail: joanna.ciesla@pw.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.