adiunkt badawczy

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: Około 8000 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

WB-K-17/2022 – konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Genetyki i Biotechnologii

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.biol@uw.edu.pl