Adiunkt badawczy

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczych; dyscyplina: nauki o polityce i administracji) na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (Katedra Metodologii Badań nad Polityką) w ramach projektu pt. Krótko i długoterminowe oddziaływanie polityk wprowadzanych w reakcji na pandemię COVID-19 na podział obowiązków zawodowych i rodzinnych między partnerami oraz ich sytuację na rynku pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnpism@uw.edu.pl