adiunkt badawczy lub badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do 11 000 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: historia

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na 2 stanowiska adiunkta w
ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Dyscyplina naukowa: historia lub archeologia

Zrekrutowani adiunkci będą wykonywać obowiązki w działaniu I.3.11. Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA).

Wybrani kandydaci będą prowadzić badania w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / Centre for Research on Ancient Civilizations (CRAC), łączącym historyków, archeologów, filologów klasycznych, prawników rzymskich, orientalistów i przedstawicieli innych dyscyplin, którzy zajmują się badaniami nad starożytnością na UW.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2022 lub najszybciej jak to możliwe po tej dacie