Adiunkt badawczy – post-doc

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do 9000 zł
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

konkurs na stanowisko adiunkta w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza – Wydział Biologii UW

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl