Adiunkt (dyd)

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki.

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 800 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko: 

Adiunkt

w Katedrze Studiów Społecznych

w grupie pracowników dydaktycznych 

pensum dydaktyczne: 360 godzin

 

Zadania na stanowisku:

 • Zadania dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, współpraca z ośrodkami zagranicznymi, doskonalenie kompetencji dydaktycznych;
 • Zadania organizacyjne: udział w organizacji procesu dydaktycznego, wsparcie procesu współpracy z podmiotami zewnętrznymi; 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych (w dyscyplinie psychologii lub pokrewnych) (uzyskanego najpóźniej do 30 września 2022 r.) oraz tytułu magistra psychologii;
 • Doświadczenia dydaktycznego  (minimum 1 rok);
 • Dorobku naukowego i doświadczenia  w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Doświadczenia organizacyjnego w zakresie wspomagania działalności jednostki naukowej lub dydaktycznej (doświadczenie międzynarodowe mile widziane)
 • Gotowości do prowadzenia zajęć także w weekendy
 • Biegłej znajomości języka polskiego oraz biegłej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć oraz samodzielne pisanie publikacji w tym języku
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji
 • Deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy
 • Gotowości do dynamicznego rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji w obszarze dydaktyczny.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego
 • Dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań
 • kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora oraz tytułu magistra lub oświadczenie o planowanym terminie obrony rozprawy doktorskiej.

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 20 % oceny
 • osiągnięcia dydaktyczne –  40 % oceny
 • osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 40 % oceny
   

Wymagane dokumenty prosimy przesłać do 03 lipca 2022 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2022 roku.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2022  roku.

 

Zgłoszenia prosimy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego link

 

Skład komisji konkursowej:

 • dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodnicząca Komisji
 • dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska – Członkini komisji;
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha – Członkini komisji;
 • Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Regulaminie konkursu (LINK DO REGULAMINU) procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.