adiunkt – grupa badawcza

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: Około 8000 PLN brutto miesięcznie (10 000 brutto brutto)
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

WB-K-12/2023 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl