Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5263–5861 PLN (brutto), w zależności od stopnia naukowego
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

WB-K-6/2023 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl