Adiunkt na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Profil: dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Wydział Biznesu i Stosunkow Międzynarodowych
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Oczekiwania:

Poszukujemy pracownika dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego, do prowadzenia zajęć oraz badań*.

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu m.in. przedsiębiorczość, innowacje i przedsiębiorczość w biznesie, współczesne koncepcje zarzadzania, zarzadzanie małą firma i start-upem, metody i techniki zarzadzania;
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych;
 • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe;
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach*;
 • organizacja procesu dydaktycznego;

*dotyczy pracowników badawczo-dydaktycznych

Umiejętności i kwalifikacje:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (w wyjątkowych przypadkach tytułu zawodowego magistra przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań);
 • wykazywać się doświadczeniem i dorobkiem naukowym w zakresie nauk o zarządzaniu;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w programie kształcenia: zarządzanie;
 • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć w tym języku;
 • posiadanie doświadczenia w praktyce zawodowej zgodnego z kierunkiem kształcenia.

Prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko na adres: vistula.hr.cv@vistula.edu.pl do dnia 23.06.2021r.

 • wykaz dorobku naukowego, udział w projektach (prośba o podanie liczby punktów ministerialnych za każdą publikację);
 • podanie do JM Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • CV, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny;
 • oświadczenie, że Akademia Finansów i Biznesu Vistula będzie podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na vistula.hr.cv@vistula.edu.pl