adiunkt – post-doc

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

W ramach zatrudnienia pracownik będzie realizował zadania projektu NCN Sonata pt. “Gospodarka rynkowa czy orientalny bazar? Charakter rzymskiej ekonomii na podstawie dystrybucji amfor w Italii” (nr: 2019/35/D/HS3/02142), kierowanym przez dr Paulinę Komar. Do zadań zatrudnionego będzie należało:

–                     stworzenie modelu agentowego reprezentującego teoretyczną dystrybucję rzymskich amfor w Italii z wykorzystaniem sieci transportowej Orbis i wynikających z niej kosztów transportu

–                     przeprowadzenie symulacji w celu przetestowania zalożeń teoretycznych

–                     analiza symulowanych wyników i porównanie z rzeczywistymi danymi archeologicznymi

–                     raportowanie techniczne o wykonanej pracy

–                     wkład w publikację wyników projektu symulacyjnego

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.

1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada

–                     stopień doktora archeologii z udokumentowanym doświadczeniem w zastosowaniu metod komputerowych; lub stopień doktora informatyki z udokumentowanym doświadczeniem w wykorzystaniu metod komputerowych w archeologii

–                     udokumentowane doświadczenie w komputerowym modelowaniu symulacyjnym w naukach humanistycznych, w szczególności w tworzeniu agentowych modeli gospodarki rzymskiej

–                     udokumentowane doświadczenie w pracy z Netlogo, Repast lub innymi rodzajami orpogramowania wykorzystywanymi w modelowaniu agentowym

–                     biegłą znajomość j. angielskiego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na b.dzbik@uksw.edu.pl