asystent

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Proponowane stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania dotyczące zagadnień optyki dyfrakcyjnej oraz optyki widzenia, ze szczególnym uwzględnieniem układów optycznych służących do analizy i korekcji ludzkiego wzroku oraz do badania niepożądanych efektów zaburzających wzrok. Istotna także będzie praca ze studentami, w tym ćwiczenia, wykłady, laboratoria oraz prowadzenie prac dyplomowych.

Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień optyki dyfrakcyjnej oraz metod i układów optycznych służących do badania ludzkiego wzroku.

Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.