Asystent / Adiunkt

Wydział Projektowania w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki.

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. 

Dziekan Wydziału Projektowania  w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko:

Asystent / Adiunkt

w Zakładzie Społecznych Zastosowań Nowych Technologii

na Wydziale Projektowania w Warszawie

pensum dydaktyczne: 360

Zadania na stanowisku:

 • Realizacja zajęć dydaktycznych z obszaru informatyki (matematyka, informatyka, programowanie – język Python);
 • Popularyzacja wiedzy naukowej z obszaru nowych technologii (w ramach m.in. wydarzeń, publikacji);
 • Opieka nad praktykami;
 • Prowadzenie projektów dyplomowych;
 • Praca organizacyjna na rzecz rozwoju kierunku Psychologia i Informatyka, Zakładu Społecznych Zastosowań Nowych Technologii i Wydziału Projektowania;
 • Współpraca z otoczeniem  społeczno-gospodarczym w ramach zajęć dydaktycznych i projektów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania tytułu magistra /stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Informatyka;
 • Doświadczenia zawodowego w obszarze UX i AI;
 • Doświadczenia dydaktycznego  w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej (minimum 1 rok), w tym w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz tworzeniu nowych programów kształcenia;
 • Doświadczenia  w biznesie (mile widziane);
 • Doświadczenia organizacyjnego w zakresie wspomagania działalności jednostki naukowej lub dydaktycznej;
 • Doświadczenia w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej;
 • Zainteresowań naukowych w obszarze: nowe technologie, nauki społeczne;
 • Biegłej znajomości języka polskiego oraz znajomości języka angielskiego; umożliwiającej prowadzenie zajęć w tym języku;
 • Gotowości do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy (w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki – uczelnia lub jednostka naukowa) zgodnie z art. 120. pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Wsparcie i profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych;
 • Wsparcie zespołu pracowników Wydziału w rozwoju zawodowym;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.
   

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań;
 • kopia dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu magistra/stopnia naukowego doktora.

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe -0% oceny
 • osiągnięcia dydaktyczne –  50% oceny
 • osiągnięcia organizacyjne i praktyczne –  50% oceny
   

Link do aplikowania: https://cutt.ly/UmNkgeU

Wymagane dokumenty prosimy przesłać do 16 sierpnia 2021 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 września  2021 roku.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2021  roku / 1 marca 2022 roku.

Skład komisji konkursowej:

 • dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – Przewodniczący Komisji
 • prof. Dariusz Kowalski – Członek komisji
 • dr Agata Kozłowska – Członek komisji
 • Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji
   

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Regulaminie konkursu (LINK DO REGULAMINU) procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę cutt.ly.