Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydatów wymagane jest:

1.      ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego z zakresu inżynierii mechanicznej, fizyki, matematyki lub informatyki (lub dziedzin pokrewnych);

2.      biegła znajomość języków: polskiego i angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych tych językach;

3.      posiadania autorskich lub współautorskich publikacji w zakresie Mechaniki Płynów, Aerodynamiki, Metod Obliczeniowych lub w obszarach pokrewnych;

4.      uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych;

5.      dobrze zdefiniowany obszar kompetencji naukowych;

6.      doświadczenie dydaktyczne;

7.      umiejętność programowania w językach C++ /Python.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pok. 125, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354, e-mail: dziekan.meil@pw.edu.pl.

Bliższych informacji udziela kierownik Zakładu Aerodynamiki: prof. Jacek Szumbarski (tel.: 22 235 7509, e-mail: jasz@meil.pw.edu.pl).

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia  9.07.2021.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Mechaniczny-Energetyki-i-Lotnictwa24

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.meil@pw.edu.pl