asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydat zatrudniony będzie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna cechować się łatwością komunikacji interpersonalnej odpornością na stres i umiejętnością pracy w zespole. Pracownika obowiązywał będzie zadaniowy system pracy. Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, praca naukowo-badawcza oraz wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz uczelni. Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe drugiego stopnia na kierunku transport lub pokrewnym, interesować się problematyką transportową oraz budową i eksploatacją technicznych środków transportu i być ukierunkowani na rozwój osobisty oraz pracę nad identyfikacją zagadnień związanych z przyszłą rozprawą doktorską.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa. 

Bliższych informacji udziela Pani Alicja Zagrajek, Kierownik Biura Dziekana (tel.: 22 234 7311). 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2021.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.