asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Konkurs na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia
na Wydziale Historii UW, w Zakładzie Historii XIX wieku

Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata.
Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4000-4100 PLN / mies.
Zatrudnienie od 1 października 2022.

Wymagane kwalifikacje kandydatów
1. Specjalizacja z zakresu historii XIX wieku Polski lub powszechnej.
2. Stopień doktora w dyscyplinie historia uzyskany w ciągu ostatnich 6 lat.
3. Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.
4. Dodatkowym atutem będą:
– udokumentowane naukowe kontakty międzynarodowe;
– udział w grantach badawczych;
– umiejętności dydaktyczne;
– inne osiągnięcia i wyróżnienia naukowe.

Opis obowiązków zatrudnionego pracownika
1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników także w obiegu międzynarodowym.
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeń z historii Polski, ćwiczeń z historii powszechnej; nauk pomocniczych historii oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
3. Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN).
4. Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

 

Wymagane dokumenty i opis procedury konkursowej w załączonym ogłoszeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl