Asystent (badawczo – dydaktyczny)

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat, Etat, Etat
  • Wynagrodzenie: ok. 3600 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne, nauki biologiczne, nauki biologiczne

WB-K-9/2022- konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Eko-epidemiologii Chorób Pasożytniczych, Instytutu Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl