asystent – grupa badawcza

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: ok. 8000 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

WB-K-3/2022 konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczej w Zakładzie Embriologii Instytutu Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.biol@uw.edu.pl