ASYSTENT na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: ASYSTENTA na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

·       tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej lub kierunku pokrewnego (np. lingwistyka stosowana)

·       zaawansowanie prac nad doktoratem rokujące na jego ukończenie w ciągu 2 lat;

·       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni;

·       wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;

·       dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi, w tym w czasopismach z listy JCR;

·       gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny językoznawstwo;

·       entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;

·       gotowość do rozpoczęcia pracy od marca lub października 2023 roku.

 

Lista wymaganych dokumentów:

·       curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;

·       wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, prace rozwojowe i wdrożeniowe, nagrody, wyróżnienia itp.)

·       syntetyczny opis (max. 2 str. A4)  wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;

·       kopia dyplomu magisterskiego;

·       deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 

Oferujemy:

·       umowę o pracę;

·       dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;

·       pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;

·       wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;

·       możliwość sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego;

·       wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych;

·       wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię szkoleniach;

·       wsparcie aktywności lub pomysłów wdrożeniowych i komercjalizujących wyniki badań.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko asystenta na kierunku filologia angielska.”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@vizja.pl